Diensten

Uw Verzuim Manager

Onze diensten

 

Verzuim voorkómen

Een werkgever, die verzuim van een werknemer aan ziet komen, in een zo vroeg mogelijk stadium begeleiden.

Verzuim begeleiden (HR)

Het ondersteunen van de werkgever binnen de kaders van wetgeving omtrent verzuim.

Functionaris gegevens-bescherming

Het binnen uw bedrijf of instelling toezicht houden op de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wij zijn u graag van dienst

 

Weet u hoe u moet handelen bij verzuim van uw medewerker? Ziek zijn betekent niet automatisch dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid.

 

Verzuim binnen een bedrijf is een hele hoge kostenpost. Zelfs al is een werkgever hiervoor verzekerd, de kosten zullen in de meeste gevallen op de werkgever worden verhaald door middel van premieverhogingen aan de hand van de door verzekeraars bedachte staffels. De re-integratiekosten, de vervangingskosten van de zieke medewerker, de kans op uitval van andere medewerkers als gevolg van de verhoogde werkdruk komen sowieso voor rekening van de werkgever.

 

Daarnaast zijn veel werkgevers zich er niet van bewust, dat zij bij langdurige arbeidsongeschiktheid 12 jaar lang het loon moeten doorbetalen en dat in de meeste gevallen ook de re-integratiekosten voor hun rekening zijn. Bij onverhoopte WIA-instroom zal in veel gevallen de WIA-uitkering door het UWV op de werkgever worden verhaald.

 

Al met al zijn dit behoorlijke kostenposten, die voor de meeste werkgevers nauweljks te overzien zijn.

 

Werkgevers willen het verzuim zo goed mogelijk begeleiden. Dit is ook een keiharde verplichting vanuit de Wet Verbetering Poortwachter, maar door de Wet Bescherming Persoonsgegevens mag door de werkgever slechts een zeer beperkte registratie plaatsvinden van wat algemene gegevens, waardoor het de werkgever erg moeilijk wordt gemaakt om het verzuim ‘tot een goed einde te brengen’.

Het is dus van zeer groot belang, dat u zich hierin goed laat ondersteunen door een partij die de HR-functie op dit gebied vervult: het begeleiden namens de werkgever van uw verzuimgeval.

 

Uw VerzuimManager is een organisatie die u op dit gebied zeer deskundig kan ondersteunen. Dit gebeurt altijd in goed overleg met de werkgever. Uw VerzuimManager staat naast de ondernemer, de werkgever om deze door het web van alle regelgeving heen te loodsen.

 

Hoe wij dit doen? Dit kan per werkgever verschillend zijn. Daarom gaan wij zorgvuldig met u als werkgever in overleg. Neemt u dus gerust contact met ons op om een afspraak te maken. Het eerste (kennismakings)gesprek is overigens gratis!

 

Verzuim- protocol

Het vastleggen van wederzijdse afspraken tussen werkgever en werknemers inzake (preventief) verzuim.

Referenties

Wij hebben mevrouw Böttcher leren kennen als een gedreven en klantvriendelijk persoon, die haar opdracht altijd met grote inzet en professionaliteit heeft verricht.

 

#HANS TRAGTER

TRAGTER BRANDBEVEILIGING BV

Aan verzuim gerelateerd nieuws vindt U bij ons op

Uw Verzuim Manager

0315 - 239 238